Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016 21:34

Lunch Menu !!!

Μεσημεριανό HABANERA ΜΕΝΟΥ Μεσημεριανό HABANERA ΜΕΝΟΥ
    Everyday* from 13:30 to 18:30 you can enjoy
  • one side salad
  • one "caribbean special" main course
  • and a dessert
for the price of 11 euro

*except Sunday